Baogiaothong.vn

Visit

Làm một trang tin tức chính thống của bộ giao thông vận tải, baogiaothong.vn cũng đã tăng trưởng gấp đôi doanh thu đến từ quảng cáo. Lượng viewability cũng đã có sự biến đổi theo thiều đi lên gấp rưỡi trước đây nhờ kĩ thuật SEO hợp lí.

Solutions
case-study-detail-1
Optimizing ad positions on desktop & mobile
case-study-detail-2
Consulting AMP implementation
case-study-detail-3
Optimizing the overall On-page SEO
case-study-detail-4
Optimizing the overall On-page SEO
Gain
100%
Revenue growth in 2 months
50%
Traffic growth in 3 months
Baogiaothong.vn là kênh thông tin về giao thông nên việc điều chỉnh các nội dung quảng cáo xuất hiện trên website là một điều hết sức quan trọng. Đây chính là mục tiêu đầu tiên mà Netlink hướng đến khi bắt đầu tiếp nhận trang. Sau thời gian gia nhập hệ thống Netlink, từ năm 2020 cho đến nay, trang đã tăng viewability lên 60,04% so với trước đây. Đồng thời doanh thu đến từ quảng cáo tăng 201,1% là một bước tiến vượt bậc. Điều này giúp cho trang có thêm nguồn thu để củng cố nội dung cho trang ngày một phát triển hơn.