Bongda24h.vn

Visit

Là một trang tin tức cho người yêu thể thao có chặng đường phát triển lâu đời, bongda24h.vn đã quyết định hợp tác với Netlink vào năm 2020

Solutions
case-study-detail-1
Optimizing ad positions on desktop & mobile
case-study-detail-2
Consulting AMP implementation
case-study-detail-3
Optimizing the overall On-page SEO
case-study-detail-4
Optimizing the overall On-page SEO
Gain
100%
Revenue growth in 2 months
50%
Traffic growth in 3 months
Bongda24h.vn là một trong những đối tác trong thời gian gần đây của Netlink. Với lịch sử phát triển, chúng tôi nhận thấy rằng trang cần cải thiện về những vị trí đặt quảng cáo để mang lại hiệu quả thích hợp với từng khoảng thời gian khác nhau trong năm. Với sự tư vấn thích hợp, trang tin này đã nâng viewability lên 45,55% so với thời gian mới hợp tác với Netlink vào năm 2020. Cùng với đó là net revenue tăng 116%.