hoi-thao-google-adsense-how-to-become-a-premium-publisher

Hội thảo Google Adsense: How to become a Premium Publisher?

Bạn có sở hữu và vận hành một website và đang tìm kiếm các giải pháp để tối ưu doanh thu từ mạng quảng cáo Google? Bạn có đang tìm kiếm cách để bảo vệ tài khoản Google AdSense không bị khóa? Bạn có muốn phát triển và nghe các câu chuyện thành công từ các nhà xuất bản hàng đầu? Và thậm chí là nghe trực tiếp bởi các chuyên gia đến từ Google Asia Pacific?
 
19-06-2018

Các câu hỏi của bạn sẽ được trả lời tại hội thảo "How to become a Premium Publisher?", được tổ chức bởi Netlink, đối tác được công nhận của Google AdSense đầu tiên và duy nhất của Google tại Việt Nam.

 

Đây là dịp để các bạn có thể bàn luận và tiến hành chia sẻ về những xu hướng phát triển mới của thị trường quảng cáo trực tuyến và các phương thức kinh doanh trên mạng. Bên cạnh đó, những ý tưởng mới, những cách làm mới để thành công hơn nữa trong lĩnh vực online cũng sẽ được chia sẻ bởi đội ngũ tối ưu Adsense có nhiều năm kinh nghiệm của Netlink. Hơn hết, đây cũng là dịp để bạn có thể gặp gỡ Sophia Jiang – Quản lý các kênh đối tác của Google tại khu vực châu Á, cùng với đó là rất nhiều các gương mặt đã gặt hái được những thành công tại thị trường online trong nước.

 

Điều kiện đăng ký: 

 

 

 

Để có thể tham dự chương trình, bạn phải sở hữu ít nhất một website đang tham gia vào mạng quảng cáo Goolge Adsense. Website của bạn phải tồn tại ít nhất 3 tháng và có ít nhất một tài khoản Google Adsense đang hoạt động.

 

Cách thức đăng ký:

 

Để đăng ký tham gia hội thảo miến phí, hãy truy cập vào địa chỉ website : http://adsense.appmatic.sg/event/

Thông tin thêm về Netlink:

 Công ty CP Truyền thông trực tuyến Netlink là đối tác được chứng nhận bởi Google AdSense (Google AdSense Certified Partner). Đây cũng là đối tác được công nhận đầu tiên và duy nhất của Google tại Việt Nam. Với 7 năm kinh nghiệm phát triển và vận hành, đây là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực quảng cáo internet và truyền thông số.

 

  

 

 

event-netlink

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Cơ hội được đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia trong lĩnh vực Google Publishing Solutions.

 

Recommended Posts

getting-to-know-ad-inventory-quality-in-ad-exchange
24-09-2023
This guide unveils the art of crafting high-quality ad inventory, empowering publishers to captivate premium advertisers, enhance user experiences, and unlock the full monetization potential of their digital real estate.
how-do-you-implement-a-dynamic-pricing-strategy
22-09-2023
Step-by-Step on how you can implement a Dynamic Pricing Strategy and some example of it in action.
understand-about-dynamic-pricing
21-09-2023
As Google Publishers, you're well aware that the industry never stands still. One of the most intriguing developments in recent years is Dynamic Pricing. In this guide, we'll delve into this pricing strategy, exploring its significance, pros and cons, and its diverse variations. Buckle up for an insightful ride into the world of Dynamic Pricing, tailor-made for you.
meaning-of-bid-response-to-google-publishers
20-09-2023
In the intricate world of digital advertising, where the intersection of technology, data, and creativity determines success, bid responses emerge as a pivotal component. For Google Publishers, understanding the nuances of bid responses is paramount in the quest to maximize revenue and optimize ad inventory effectively.
bid-request-in-ad-exchange-vs-google-ad-manager-360
16-09-2023
For Google Publishers, understanding bid requests and how they differ between ad exchanges and Google Ad Manager 360 (GAM 360) is crucial for optimizing yield and ensuring effective ad monetization.
all-you-need-to-know-ad-exchange
15-09-2023
In digital advertising, where every click and interaction matter, Google Publishers find themselves navigating a vast landscape of ad technologies and strategies. Among the fundamental pillars of this ecosystem is the ad exchange, a pivotal element that influences how ad inventory is bought and sold. Understanding ad exchanges is paramount for publishers seeking to optimize their revenue streams, attract premium advertisers, and ensure the relevance and quality of ads displayed on their platforms.