Bongda24h.vn

Là một trang tin tức cho người yêu thể thao có chặng đường phát triển lâu đời, bongda24h.vn đã quyết định hợp tác với Netlink vào năm 2020

Bongda24h.vn
Solutions
Optimizing ad positions on desktop & mobile
Optimizing ad positions on desktop & mobile
 Optimizing the overall On-page SEO
Optimizing the overall On-page SEO
Consulting AMP implementation
Consulting AMP implementation
Optimizing the overall On-page SEO
Optimizing the overall On-page SEO
Gain

Bongda24h.vn là một trong những đối tác trong thời gian gần đây của Netlink. Với lịch sử phát triển, chúng tôi nhận thấy rằng trang cần cải thiện về những vị trí đặt quảng cáo để mang lại hiệu quả thích hợp với từng khoảng thời gian khác nhau trong năm. Với sự tư vấn thích hợp, trang tin này đã nâng viewability lên 45,55% so với thời gian mới hợp tác với Netlink vào năm 2020. Cùng với đó là net revenue tăng 116%.