Thethao247.vn

Một trong những đối tác lâu đời nhất của Netlink chính là thethao247.vn. Chúng tôi đã đồng hành và phát triển từ những ngày đầu của cả hai bên vào năm 2013.

Thethao247.vn
Solutions
Optimizing ad positions on desktop & mobile
Optimizing ad positions on desktop & mobile
 Optimizing the overall On-page SEO
Optimizing the overall On-page SEO
Consulting AMP implementation
Consulting AMP implementation
 Optimizing the overall On-page SEO
Optimizing the overall On-page SEO
Gain
100%
Revenue growth in 2 months
50%
Traffic growth in 3 months

Thethao247.vn cũng là một trong những trang tin tức về thể thao có tiếng ở Việt Nam trong nhiều năm nay. Netlink hiểu rõ trang từ những ngày đầu thành lập nên chúng tôi đã đóng góp ý kiến về phát triển nội dung cũng như thử nghiệm các vị trí quảng cáo thích hợp nhất cho trang cùng với định dạng quảng cáo mang lại hiệu quả cao nhất. Với những cố gắng đó, chúng tôi đã giúp cho trang phát triển hơn, cùng doanh thu tăng 118,3%. Viewability được củng cố với mức 51,05% cùng với những chiến thuật quảng cáo thích hợp cho trang. Hiện nay, website đã đi vào ổn định và phát triển đầy đủ hiển thị trên cả các thiết bị di động lẫn các thiết bị máy tính để bàn