Bản tin

Bản tin Tháng 3/2024
05-04-2024

Bản tin Tháng 3/2024

I.BẢN TIN GOOGLE AD MANAGER T3/2024 ⚛️ Đơn vị quảng cáo không có mã dành cho quảng cáo cố định và quảng cáo xen kẽ (Beta) Đơn vị quảng cáo...
Bản tin Tháng 2/2024
04-03-2024

Bản tin Tháng 2/2024

I. BẢN TIN GOOGLE AD MANAGER T2/2024 ⚛️ Xác minh danh tính và địa chỉ cho nhà xuất bản con MCM MI Như đã chỉ ra trước đó , nhà...
Bản tin tháng 1/2024
31-01-2024

Bản tin tháng 1/2024

I. BẢN TIN GOOGLE AD MANAGER T1/2024 1. Chính sách chương trình Ad Manager và Ad Exchange (Ẩn quảng cáo trên các trang web hợp tác với Google) Bắt đầu...
Bản tin tháng 12/2023
28-12-2023

Bản tin tháng 12/2023

I. BẢN TIN GOOGLE AD MANAGER T12/2023 ⚛️ Quảng cáo cố định: Công cụ hiệu quả để tăng khả năng kiếm tiền từ các trang web.) Quảng cáo cố định...
Bản tin tháng 11/2023
30-11-2023

Bản tin tháng 11/2023

I. BẢN TIN GOOGLE AD MANAGER T11/2023 ⚛️ Tìm hiểu về đặt giá thầu theo thời gian thực và các thay đổi đối với Google Ads Google Ads sẽ bắt...
Bản tin tháng 10/2023
31-10-2023

Bản tin tháng 10/2023

I. BẢN TIN GOOGLE AD MANAGER T10/2023   ✴️ Chuỗi dàn xếp không còn phải liên kết với nhóm lợi nhuận nữa   Các chỉ số "Chuỗi dàn xếp đã...
Bản tin tháng 9/2023
23-10-2023

Bản tin tháng 9/2023

I. BẢN TIN GOOGLE AD MANAGER T9/2023 1. Google Ad Manager: Thẻ Tổng quan về hiệu suất ứng dụng đã được đổi tên Thẻ “Tổng quan về hiệu suất ứng...