Các vấn đề điển hình về VAST tag và giải pháp

Các vấn đề điển hình về VAST tag và giải pháp

VAST (Mẫu phân phát quảng cáo video) là công nghệ then chốt trong thế giới quảng cáo kỹ thuật số năng động cho phép phân phát quảng cáo video trên nhiều nền tảng. Mặc dù được sử dụng rộng rãi nhưng VAST tag vẫn có thể mắc lỗi cản trở việc phân phối quảng cáo […]

30-11-2023
Share:

VAST (Mẫu phân phát quảng cáo video) là công nghệ then chốt trong thế giới quảng cáo kỹ thuật số năng động cho phép phân phát quảng cáo video trên nhiều nền tảng. Mặc dù được sử dụng rộng rãi nhưng VAST tag vẫn có thể mắc lỗi cản trở việc phân phối quảng cáo và ảnh hưởng đến hiệu quả của chiến dịch. Điều quan trọng là phải hiểu và khắc phục những lỗi này để đảm bảo triển khai liền mạch các chiến dịch quảng cáo video.

Các lỗi VAST tag phổ biến và giải pháp khắc phục

Dưới đây là tổng quan toàn diện về các lỗi mã VAST điển hình và giải pháp hiệu quả:

1. Lỗi phân tích cú pháp XML (Lỗi VAST 100)

Tệp VAST XML có thể bị hỏng hoặc không đúng định dạng, điều này sẽ ngăn máy chủ quảng cáo xử lý yêu cầu quảng cáo một cách chính xác, theo lỗi phân tích cú pháp XML. Nhiều thứ, chẳng hạn như thiếu thẻ, cú pháp không đúng hoặc mã hóa ký tự không đúng, có thể dẫn đến lỗi này.

Nhà xuất bản nên kiểm tra cẩn thận tệp VAST XML xem có lỗi hoặc sự không nhất quán nào không để khắc phục sự cố này. Ngoài ra, họ có thể sử dụng các công cụ xác thực VAST để tự động tìm và khắc phục mọi sự cố về cú pháp hoặc cấu trúc. Nhà xuất bản cũng phải đảm bảo rằng tệp XML được mã hóa theo định dạng phù hợp với môi trường của trình phát video và máy chủ quảng cáo.

2. Loại quảng cáo khác dự kiến ​​trên trình phát video (Lỗi VAST 200)

Khi trình phát video dự đoán một loại quảng cáo khác với loại quảng cáo được nêu trong câu trả lời VAST thì sẽ xảy ra lỗi. Ví dụ: lỗi này sẽ xảy ra nếu phản hồi VAST chỉ định quảng cáo phi tuyến tính và trình phát video được thiết lập để xử lý quảng cáo tuyến tính.

Lỗi thẻ VAST 200

Nhà xuất bản phải xác nhận rằng trình phát video được thiết lập để phù hợp với loại quảng cáo đang được phân phối nhằm khắc phục lỗi này. Điều này có thể đòi hỏi phải thay đổi cài đặt của trình phát để phù hợp với loại quảng cáo được chỉ định hoặc cập nhật phần mềm trình phát video. Nhà xuất bản cũng phải xác nhận rằng loại quảng cáo được trả về trong phản hồi VAST khớp với loại quảng cáo được yêu cầu trong yêu cầu quảng cáo.

3. Định dạng tệp phương tiện không hợp lệ (Lỗi VAST 400)

Lỗi này cho biết trình phát video không tương thích với tệp phương tiện được cung cấp trong câu trả lời VAST hoặc tệp không hợp lệ. Điều này có thể xảy ra nếu trình phát video không hỗ trợ định dạng tệp phương tiện (như MP4, FLV) hoặc nếu tệp phương tiện bị hỏng hoặc mã hóa sai.

Nhà xuất bản phải xác nhận rằng định dạng tệp phương tiện tuân thủ các định dạng được hỗ trợ của trình phát video để khắc phục sự cố này. Để đảm bảo tệp phương tiện có thể truy cập được và được định dạng chính xác, họ nên đánh giá thêm URL. Nhà xuất bản cũng phải đảm bảo rằng bản thân tệp phương tiện nhất quán và không có bất kỳ lỗi mã hóa nào.

4. Lỗi chuyển hướng (Lỗi VAST 500)

Lỗi này xảy ra khi máy chủ quảng cáo không thể truy xuất nội dung quảng cáo do phản hồi VAST được chuyển hướng đến URL không hợp lệ hoặc không thể truy cập. Nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như sự cố ngừng hoạt động của máy chủ, lỗi đánh máy trong URL chuyển hướng hoặc sự cố truy cập mạng, có thể là nguyên nhân của việc này.

Nhà xuất bản phải xác nhận rằng URL chuyển hướng là chính xác và có thể truy cập được để khắc phục sự cố này. Họ cũng nên tìm kiếm các chuyển hướng trong các chuyển hướng vì chúng có thể gây ra sự cố khi phân tích cú pháp URL. Nhà xuất bản nên liên hệ với mạng quảng cáo hoặc nhà cung cấp quảng cáo nếu cần để khắc phục sự cố chuyển hướng và đảm bảo câu trả lời VAST trỏ đến đúng URL.

Lỗi chuyển hướng video

5. Hết thời gian chờ yêu cầu URI hoặc VAST URI không hợp lệ (Lỗi VAST 404)

Thông báo lỗi này cho thấy rằng máy chủ quảng cáo đã hết thời gian chờ khi cố gắng nhận câu trả lời VAST hoặc URL VAST được cung cấp trong yêu cầu quảng cáo không hợp lệ. Điều này có thể xảy ra nếu máy chủ quảng cáo không thể truy cập URL VAST, nếu URL VAST viết sai chính tả hoặc nếu có thời gian chờ do máy chủ quá tải hoặc mạng chậm.

Nhà xuất bản nên xác minh tính chính xác và tính xác thực của URL VAST hai lần để sửa lỗi này. Họ cũng phải đảm bảo rằng vị trí của máy chủ quảng cáo có thể tiếp cận URL VAST. Để có thêm thời gian nhận được phản hồi VAST, nhà xuất bản cũng có thể cần tăng cài đặt thời gian chờ trên máy chủ quảng cáo.

6. Cung cấp HTTP tới HTTPS (Lỗi VAST 400)

Lỗi bảo mật nội dung hỗn hợp phát sinh khi máy chủ quảng cáo gửi chuyển hướng HTTP tới URL HTTPS. Lý do cho điều này là do nội dung hỗn hợp bị hạn chế nghiêm ngặt bởi các trình duyệt web và giao thức bảo mật hiện đại, khiến nội dung HTTP không thể tải trong ngữ cảnh HTTPS.

Nhà xuất bản phải đảm bảo rằng mọi chuyển hướng bên trong phản hồi VAST đều sử dụng URL HTTPS để khắc phục sự cố này. Ngoài ra, họ phải thiết lập máy chủ quảng cáo để định tuyến lại chính xác các truy vấn HTTP tới URL HTTPS. Nhà xuất bản cũng có thể cần áp dụng Chính sách bảo mật quan trọng (CSP) để đảm bảo môi trường phân phối quảng cáo an toàn và chỉ cho phép nội dung hỗn hợp từ các nguồn đáng tin cậy.

7. Hết thời gian chờ do chuyển hướng quá nhiều (Lỗi VAST 302)

Vấn đề này cho thấy câu trả lời VAST có nhiều chuyển hướng hơn giới hạn thời gian chờ của máy chủ quảng cáo. Điều này có thể xảy ra nếu câu trả lời VAST có một chuỗi chuyển hướng dài, điều này sẽ làm trì hoãn việc truy xuất quảng cáo và vượt quá ngưỡng thời gian chờ do máy chủ quảng cáo đặt.

Để tránh sự chậm trễ và đảm bảo quá trình phân phối quảng cáo nhanh hơn, nhà xuất bản nên giảm số lượng chuyển hướng bên trong phản hồi VAST để giải quyết lỗi này. Để giảm thiểu việc chuyển hướng vô nghĩa và đẩy nhanh quá trình truy xuất quảng cáo, họ cũng nên tối ưu hóa chuỗi chuyển hướng. Nếu số lần chuyển hướng không thể giảm đáng kể thì nhà xuất bản cũng có thể cần phải tăng cài đặt thời gian chờ của máy chủ quảng cáo.

Lỗi thẻ VAST có thể khiến bạn mất tiền

8. Thiếu dữ liệu quảng cáo VAST (Lỗi VAST 600)

Khi các thành phần quảng cáo quan trọng, bao gồm tệp phương tiện, URL theo dõi hoặc quảng cáo không có trong phản hồi VAST thì sẽ xảy ra lỗi. Người dùng phải chịu đựng trải nghiệm quảng cáo bị gián đoạn do những phần bị thiếu này, cản trở máy chủ quảng cáo xây dựng và phân phối quảng cáo một cách chính xác.

Nhà xuất bản phải đảm bảo rằng phản hồi VAST bao gồm tất cả các thành phần bắt buộc như được liệt kê trong lược đồ VAST để khắc phục sự cố này. Là một phần của việc này, hãy đảm bảo câu trả lời VAST chứa các tệp phương tiện hợp pháp (như tệp quảng cáo video), URL theo dõi (như URL theo dõi lần nhấp và URL theo dõi lần hiển thị) và quảng cáo (như ảnh và video).

Nhà xuất bản nên liên hệ với mạng quảng cáo hoặc nhà cung cấp quảng cáo để có được dữ liệu quảng cáo cần thiết nếu tìm thấy các mục bị thiếu. Điều này có thể đòi hỏi phải yêu cầu kết quả VAST sửa đổi hoặc cung cấp giải thích rõ ràng về các yêu cầu đối với URL theo dõi và quảng cáo. Để đảm bảo phân phối quảng cáo chính xác và toàn diện, nhà xuất bản nên kết hợp dữ liệu quảng cáo còn thiếu vào câu trả lời VAST ngay khi được cung cấp.

Kết luận

Các vấn đề về mã VAST có thể rất rắc rối khi phân phối quảng cáo video một cách hiệu quả. Nhà xuất bản và nhà quảng cáo có thể đảm bảo trải nghiệm phân phối quảng cáo hoàn hảo, tối ưu hóa hiệu quả của chiến dịch và đạt được mục tiêu quảng cáo của mình bằng cách nhận biết những lỗi điển hình này và đưa ra giải pháp phù hợp.

Recommended Posts

CPM sụt giảm và doanh thu tương lai của nhà xuất bản Google
08-01-2024

CPM sụt giảm và doanh thu tương lai của nhà xuất bản Google

Cảnh tượng CPM giảm đủ để khiến bất kỳ Nhà xuất bản Google nào cũng phải ớn lạnh. Đó là một thực tế tàn khốc đã trở nên phổ biến...
5 ví dụ về quảng cáo dễ gây hiểu lầm
04-01-2024

5 ví dụ về quảng cáo dễ gây hiểu lầm

Với tư cách là Nhà xuất bản của Google, chúng tôi dựa vào quảng cáo để tạo doanh thu và hỗ trợ nỗ lực sáng tạo của mình. Nhưng việc...
Cách nhà xuất bản Google có thể nắm vững nội dung ngắn
20-12-2023

Cách nhà xuất bản Google có thể nắm vững nội dung ngắn

Câu chuyện dạng dài thống trị một thời đang phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm trong thời đại mà khoảng thời gian chú ý ngắn và cuộn...
4 lựa chọn thay thế AdThrive của nhà xuất bản cho năm 2023
20-12-2023

4 lựa chọn thay thế AdThrive của nhà xuất bản cho năm 2023

AdThrive luôn hỗ trợ Nhà xuất bản của Google, hỗ trợ họ nhận ra toàn bộ tiềm năng thu nhập từ quảng cáo của mình. Nhưng bối cảnh sẽ thay...
ASO dành cho nhà xuất bản trên Google Play và Apple App Store
18-12-2023

ASO dành cho nhà xuất bản trên Google Play và Apple App Store

Nhà xuất bản Google phải nắm bắt được Tối ưu hóa App Store (ASO) nếu muốn thống trị thị trường ứng dụng di động. Nhưng giờ đây Google Play và...
Tối đa hóa doanh thu quảng cáo bằng cấu trúc yêu cầu duy nhất (SRA)
13-12-2023

Tối đa hóa doanh thu quảng cáo bằng cấu trúc yêu cầu duy nhất (SRA)

Nhà xuất bản của Google luôn tìm kiếm các phương pháp mới và sáng tạo để tăng thu nhập từ quảng cáo của họ trong thế giới quảng cáo kỹ...